Kytica z 31 mixovaných gerber

od 15€ do ľubovoľnej ceny

Cena kytice sa odvíja od aktuálnej ceny a ponuky rezaných kvetou a počtu kvetou v kytici.  

79,30 €