Kytica z mixovaných kvetov 5

od 15€ do ľubovoľnej ceny

Cena kytice sa odvíja od aktuálnej ceny a ponuky rezaných kvetou a počtu kvetou v kytici. 

45,00 €