Kontakt

Kvety-hanik

ADRESA: Námestie osloboditeľov 60 (Drevenná dedina, Jaroslawská )

Číslo účtu:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA:                                             IBAN:  SK2709000000000480516953                 SWIFT:GIBASKBX

TATRA BANKA:                                                                            IBAN: SK0511000000002931381154                                      SWIFT: TATR SK BX                     

Telefónne číslo
+421 907080227

+421 918515346

Email
kvetyhanik@gmail.com