Kontakt

 OC Záhradná Galéria                                                           Námestie Osloboditeľov 60, 07101 Michalovce              IČO: 52436870                                                                      DIČ: 2121020693                                                                    IČ DPH: SK 2121020693

Číslo účtu:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA:                                             IBAN:  SK0609000000005172607733

SWIFT:GIBASKBX

Telefónne číslo
+421 907080227

Email
kvetyhanik@gmail.com