Kontakt

 KvetyHanik                                                                             Námestie Osloboditeľov 60, 07101 Michalovce                   IČO: 43549306                                                                             DIČ: 1024135288                                                                         IČ DPH: SK1024135288 

Číslo účtu:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA:                                             IBAN:  SK2709000000000480516953                 SWIFT:GIBASKBX

TATRA BANKA:                                                                            IBAN: SK0511000000002931381154                                      SWIFT: TATR SK BX                     

Telefónne číslo
+421 907080227

+421 918515346

Email
kvetyhanik@gmail.com