Kontakt

Kvety-hanik

ADRESA: Námestie osloboditeľov 60 (Drevenná dedina, Jaroslawská )

Číslo účtu:                                                                          IBAN:  SK6109000000000483448554

SWIFT:   GIBASKBX

Telefónne číslo
+421 907080227

+421 918515346

Email
kvetyhanik@gmail.com