Kontakt

 OC Záhradná Galéria                                                           Námestie Osloboditeľov 60, 07101 Michalovce              IČO: 43549306                                                                      DIČ: 1024135288                                                                    IČ DPH: SK1024135288 

Číslo účtu:

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA:                                             IBAN:  SK0609000000005172607733

SWIFT:GIBASKBX

Telefónne číslo
+421 907080227

+421 918515346

Email
kvetyhanik@gmail.com