Kultivátor Strend Pro 6 nožov, ručný, 310x230 mm

S rúčkou dlhou 17 cm

Priemer nožov 14 cm

Šírka 23 cm

12,50 €