Sadba hlivy ustricovej 1L

Priestory pre pestovanie:

Očkuje sa do slamy, alebo do dreva. Miestnosť s teplotou od 8°C do 18°C pre hlivu ustricovitú, udržovať vyššiu vlhkosť vzduchu a vetrať (napr. pivnice s oknom, garáže, haly, bývalé stajne).

Očkovanie sadbou:
Sadbu vo vrecku rozdrobíme. Vychladnutú slamu premiešame so sadbou a všetko vrátime naspäť do vreca a stlačíme rukou. Vrece opäť uzavrieme špagátom. Jedným litrom sadby naočkujeme asi 25 kg mokrej slamy (substrátu)

Rast podhubia:
Vrece s naočkovaným substrátom uložíme do miestnosti s teplotou okolo 20°C. Je potrebné teplotu kontrolovať, aby nepresiahla 30°C.

4,80 €